UŻYWASZ NIEBIESKIEGO INHALATORA Z LEKIEM DORAŹNYM 3 LUB WIĘCEJ RAZY W TYGODNIU?

Zrób krótki test, aby sprawdzić, czy jesteś jedną z wielu osób z astmą, które nadmiernie polegają na swoim leku doraźnym w niebieskim inhalatorze.1,2

Używanie niebieskiego inhalatora z lekiem doraźnym 3 lub więcej razy w tygodniu może oznaczać, że nadmiernie na nim polegasz.

Może być to znak, że astma nie jest u Ciebie dostatecznie kontrolowana, co jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu astmy. 3

Zrób ten krótki test, aby sprawdzić, czy jesteś jedną z wielu osób z astmą, które nadmiernie polegają na swoim niebieskim inhalatorze z lekiem doraźnym.1,2

Jego wyniki możesz omówić ze swoim lekarzem, aby dowiedzieć się, czy możliwe jest u Ciebie inne leczenie.

O Agacie, co chorowała na astmę - opowieść ku przestrodze.

Oto historia Agaty – kobiety, która nadmiernie polegała na swoim inhalatorze z lekiem doraźnym..
ZOBACZ film, aby dowiedzieć się ważnych informacji o swoim niebieskim inhalatorze; UDOSTĘPNIJ go, aby pomóc innym

TWOJE POSTRZEGANIE LEKU DORAŹNEGO W NIEBIESKIM INHALATORZE

Zrób ten krótki test, aby sprawdzić, czy jesteś jedną z wielu osób z astmą, które nadmiernie polegają na swoim niebieskim inhalatorze z lekiem doraźnym.1,2

Poniżej przedstawione zostały stwierdzenia pacjentów na temat niebieskiego inhalatora z lekiem doraźnym.
Wybierz odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz się z każdym stwierdzeniem.
Nie ma „dobrych” ani „złych” odpowiedzi. Interesują nas Twoje przekonania.

 


Test nadmiernego polegania na leku doraźnym opracowano na podstawie zwalidowanego i stosowanego na całym świecie kwestionariusza przekonań na temat leków;4 został on zaprojektowany przez wiodącego eksperta w dziedzinie medycyny behawioralnej – profesora Roba Horne’a oraz jego współpracowników z Międzynarodowej Grupy ds. Leczenia Chorób Układu Oddechowego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (IPCRG). Opracowanie tego narzędzia sfinansowała firma AstraZeneca UK Limited. Inicjatywa Asthma Right Care to globalny ruch kierowany przez IPCRG i globalnie finansowany przez firmę AstraZeneca.

To nie jest porada medyczna – NIE NALEŻY przerywać ani zmieniać leczenia astmy bez konsultacji z lekarzem.

IPCRG wersja 2.0

POMÓŻ SWOIM BLISKIM LUB ZNAJOMYM LEPIEJ ZROZUMIEĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z ASTMĄ, UDOSTĘPNIAJĄC IM TEST NADMIERNEGO POLEGANIA NA LEKU DORAŹNYM

Test ten nie zastępuje porady medycznej. NIE NALEŻY przerywać ani zmieniać leczenia astmy bez konsultacji z lekarzem.

    PIŚMIENNICTWO
  1. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009.
  2. BMC Pulm Med. 2006;6:13.
  3. Global Initiative for Asthma (GINA). Dostępne na stronie: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019- main-Pocket-Guide-wms.pdf (stan na grudzień 2019 r.)
  4. Psychology & Health. 1999;14(1):1–24